Deze website werd in het leven geroepen om u kennis te laten maken met ‘Ogen van de Oorlog’, de tentoonstelling en het gelijknamig boek over overlevenden van het Kamp Vught tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Er wordt algemene informatie gegeven over het initiatief dat het Nationaal Kamp Vught nam voor het houden van deze tentoonstelling en het uitgeven van bijhorend boek. U komt te weten wat er op de expositie te zien is en hoe deze tot stand is gekomen. U maakt kennis met de fotograaf, Rogier Fokke en Tanny van de Ven die verantwoordelijk is voor de interviews.

Om het gehele project te kaderen wordt er ook uitgebreide achtergrondinformatie gegeven over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog: hoe het neutrale Nederland bij de oorlog betrokken raakte en welke bevolkingsgroepen er door de Duitse bezetter werden geviseerd.

Er wordt een uitgebreide uitleg gegeven over het Nederlandse concentratiekamp Kamp Vught: hoe het is ontstaan en waarvoor het juist bestemd was tijdens de Tweede Wereldoorlog. U komt op de website ook te weten wat er met het kamp gebeurd is na de Tweede Wereldoorlog en waar het vandaag de dag voor wordt gebruikt.

De getuigenissen van de overlevenden werden in deze website niet opgenomen. Hiervoor wordt u doorverwezen naar het boek. Algemeen kan wel gesteld worden dat de belevingen van de gruwel van het kamp een impact heeft gehad op het gehele verdere leven van deze overlevenden.

Op de website komt u oog in oog te staan met de Tweede Wereldoorlog aan de hand van ‘Ogen van de Oorlog’.