Getuigenissen voor de toekomst

‘Ogen van de Oorlog’, de tentoonstelling en het gelijknamig boeFotograaf Rogier Fokke en interviewster Tanny van de Ven besloten voor de tentoonstelling en het boek de mensen thuis in hun vertrouwde omgeving te fotograferen en te interviewen. Ze bezochten zowel Nederlandse als Belgische oud-gevangenen, achtentwintig in totaal. Op de foto’s kijken de overlevenden de toeschouwer met grote ogen rechtstreeks aan, wat de intensiteit van de foto’s en de daarmee gepaard gaande verhalen nog pakkender maakt. Als toeschouwer kom je oog in oog te staan met hen die het allemaal hebben overleefd.

Het ogenblik voor deze tentoonstelling en dit boek werd weloverwogen gekozen. Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog wordt het aantal mensen die dit alles aan den lijve hebben ondervonden steeds kleiner. Toekomstige generaties zullen weldra de kans niet meer hebben om deze belangrijke levende getuigenissen te horen. Voor hen zullen het enkel verhalen zijn van anderen die ooit in een ver verleden akelige dingen hebben meegemaakt. En het is net daarom dat het belangrijk is om deze verhalen op papier te hebben van mensen die het echt hebben meegemaakt. Het zijn meer dan enkel maar akelige gebeurtenissen. Het zijn uitingen van haat die mensen kunnen vernederen en hele bevolkingsgroepen kunnen vernietigen. Wij, net als de toekomstige generaties, moeten uit eerste hand vernemen waar onverdraagzaamheid en intolerantie toe kunnen leiden, zodat geen enkel individu waar ook ter wereld dit ooit nog hoeft mee te maken.

De bedoeling van de tentoonstelling en het boek is in de eerste plaats, na bijna zeventig jaar, een eerbetoon te brengen aan de mensen die deze gruwelen van het Kamp Vught hebben meegemaakt. Ze kunnen het verhaal van toen vertellen en getuigen hoe deze ervaringen een impact hebben gehad op hun verdere leven. Naast deze boodschap willen de initiatiefnemers ook een verhaal van hoop, positieve ingesteldheid en inspiratie vertellen door de verschillende zienswijzen op het verblijf in het kamp van de oud-gevangenen mee te geven. Het is tevens een getuigenis hoe verschillende mensen met verschillende levensomstandigheden omgaan.