Drie belangrijke gebeurtenissen in Kamp Vught

De levensomstandigheden in Kamp Vught waren schrijnend. Heel wat mensen overleefden er enkel op wilskracht. Dagelijks kregen ze te maken met vernederingen, honger en ontbering. Naast deze alledaagse verschrikkingen zijn er ook enkele gebeurtenissen die een extra vermelding behoren te krijgen.

Three important events in Camp VughtIn de nacht van 15 op 16 januari 1944 vond in de kampgevangenis het Bunkerdrama plaats. Door verraad van een van de vrouwen in het kamp werden meer dan zeventig vrouwen opgesloten in cel 115 van de Bunker op het terrein van het concentratiekamp. De oppervlakte van de cel is slechts ongeveer negen vierkante meter. Een klein raam en een gat in het plafond voor luchtaanvoer zijn de enige openingen in de cel die een beetje lucht kunnen geven. Al gauw breekt onder de vrouwen paniek uit, velen vallen flauw en anderen worden hysterisch door de panische angst. Wanneer de volgende morgen na veertien lange uren de deur van de cel geopend wordt, blijken tien vrouwen te zijn overleden. De overlevenden zijn er slecht aan toe en sommigen onder hen sterven alsnog in de volgende dagen.

Twee andere wreedheden die zich voordeden in het kamp waren de kindertransporten op 6 en 7 juni van het jaar 1943. Vele Joodse gevangenen werden vanuit Kamp Vught naar vernietigingskampen getransporteerd. Kamp Vught was een concentratiekamp dat voornamelijk voor volwassenen was bedoeld. Toch kwamen ook vele Joodse kinderen met hun ouders in het kamp terecht. Op een gegeven ogenblik raakte het kamp overvol en besliste de kampleiding dat alle Joodse kinderen tot zestien jaar gedeporteerd moesten worden. Op 5 juni 1943 werden de gevangenen ervan op de hoogte gebracht dat de kinderen vergezeld van een van hun ouders naar andere kampen zouden overgebracht worden. In werkelijkheid werden zijn naar de vernietigingskampen van Polen gebracht. Op 6 en 7juni 1943 werden er in totaal 1.296 Joodse kinderen gedeporteerd die allen in de gaskamers van de vernietigingskampen zouden sterven.