De Tweede Wereldoorlog in Nederland

The Second World War in the NetherlandsIn mei 1940 viel Duitsland het neutrale Nederland binnen. Met deze inval was meteen ook in Nederland de Tweede Wereldoorlog uitgebroken. Vier jaar lang zou Nederland door de Duitsers bezet blijven. Voor de bevolking was het meteen de start van een harde periode. Voor Joden, zigeuners, verzetsmensen, tegenstanders van het Duitse regime en homo’s waren het niet enkel harde, maar vooral gevaarlijke tijden.

Meteen al na de Duitse inval in Nederland werden er maatregelen tegen de Joodse bevolking genomen. In eerste instantie werden Joodse ambtenaren ontslagen, later in 1941 kregen Joden identificatieplicht. Dit gebeurde aan de hand van een ‘J’ in hun identificatiebewijs. Stilaan kwamen er meer en meer maatregelen tegen de Joodse bevolking en vanaf de zomer 1942 nam de klopjacht op deze bevolkingsgroep door de Duitse bezetter ongekende proporties aan. Bijna elke dag werden Joden het slachtoffer van razzia’s. Maar liefst meer dan vijfentachtig procent van alle Nederlandse Joden werd vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen de Joden zelf, maar ook mensen die Joden een onderduikadres bezorgden stond een verschrikkelijk lot te wachten.

Een andere bevolkingsgroep die door de Duitsers geviseerd werd waren de zigeuners. Roma en Sinti zigeuners werden door nazi-Duitsland als niet aanvaardbare bevolkingsgroepen beschouwd. Hun kenmerken voldeden immers niet aan de criteria voor het Arische ras en ze moesten daarom uitgeroeid worden. Ook zij werden door de Duitse bezetter in getto’s geplaatst en moesten voldoen aan de registratieplicht. De meesten onder hen vonden dan ook de dood in concentratiekampen.

Nederland kende in de Tweede Wereldoorlog een groot aantal verzetsorganisaties. Deze zorgden er op alle manieren voor de Duitse bezetting aan het wankelen te brengen. Spoorlijnen werden gesaboteerd, er werden spionnen ingezet om de Duitse strategie te weten te komen, kranten met anti-Duitse propaganda werden gedrukt, enz… De Duitse bezetter duldde echter geen politieke tegenstand en ook veel van deze verzetsmensen kwamen in werk- en/of concentratiekampen terecht.